Morfologische aanpassing na beekherstel — casestudie Lunterse Beek